We Are Yellow Hats WE INNOVATE
Yellow Hats is a leading developer of A-grade commercial, industrial and residential projects in USA. Since
its foundation the company has doubled its turnover year on year, with its staff numbers swelling
accordingly.
Read More
Welcome To YELLOW HATS CONSTRUCTION
Our promise as a contractor is to build community value into every project while
delivering professional expertise.
Welcome To YELLOW HATS CONSTRUCTION
Our promise as a contractor is to build community value into every project while
delivering professional expertise.
Read More Get Started

Don’t Hesitate To Ask

Request A Quote

What We Can Do

Our Services.

Yellow Hats is a leading developer of A-grade commercial, industrial and residential projects in USA. Since its foundation the company has doubled its turnover year on year, with its staff numbers swelling accordingly.

QUMLAMA-BOYAMA

Materialları illərcə istifadə edə bilmək üçün materialın oksigen ilə təmasına mane olmalıyıq. Bunun üçün isə müxtəlif yollar mövcuddur.

HİDROİZOLİYASİYA

Su və nəm izolyasiyada istifadə olunan material növlərindən biri də Sürmə İzolyasiya materiallardır.

EPOKSİD

Epoksid yer örtükləri, qatı maye halında beton səth üzərinə tətbiq edilən, yüksək dözümlülük və müqavimətə sahib olan qətran əsaslı sərt yapışma xüsusiyyətli, eyni zamanda ağır yük götürmə qabiliyyətinə malik olan yer örtüyü sistemidir.

BOYA TƏTBİQİ

Metal səth qumlama ilə təmizləndikdən sonra çox vaxt itirmədən ilkin mərhələdə astar boyası tətbiq edilməlidir.
Some Tips For You !

Blog & News.

Quality Comes First
Cutting-edge construction quality management system LATISTA ensures high quality standards at all of the company’s sites. The control mechanism allows integrated monitoring of works at all stages of construction and includes over 100 quality assessment benchmarks.
Internationally Trusted !

Certifications.

Innovativeness is the pledge of our stable development. We tap into the most successful international management data and technologies, forestalling the market & setting new standards.

Safety

Community

Sustainability

Integrity

They Always Trust Us

Our Clients.

Have Any Questions !
Don’t Hesitate To Contact Us ANy Time.