Welcome To YELLOW HATS CONSTRUCTION
Our promise as a contractor is to build community value into every project while
delivering professional expertise.
Welcome To YELLOW HATS CONSTRUCTION
Our promise as a contractor is to build community value into every project while
delivering professional expertise.
Read More Get Started
Quality Comes First
WE ARE YELLOW HATS
WE CREATE, DESIGN & INNOVATE
Read More Get Started
All ABout Yellow Hats

Our Story.

Yellow Hats is a leading developer of A-grade commercial, industrial and residential projects in USA. Since its foundation the company has doubled its turnover year on year, with its staff numbers swelling accordingly.

What We Can Do ?

Our Services.

QUMLAMA-BOYAMA

Materialları illərcə istifadə edə bilmək üçün materialın oksigen ilə təmasına mane olmalıyıq. Bunun üçün isə müxtəlif yollar mövcuddur.

HİDROİZOLİYASİYA

Su və nəm izolyasiyada istifadə olunan material növlərindən biri də Sürmə İzolyasiya materiallardır.

EPOKSİD

Epoksid yer örtükləri, qatı maye halında beton səth üzərinə tətbiq edilən, yüksək dözümlülük və müqavimətə sahib olan qətran əsaslı sərt yapışma xüsusiyyətli, eyni zamanda ağır yük götürmə qabiliyyətinə malik olan yer örtüyü sistemidir.

BOYA TƏTBİQİ

Metal səth qumlama ilə təmizləndikdən sonra çox vaxt itirmədən ilkin mərhələdə astar boyası tətbiq edilməlidir.
We Are Yellow Hats

We Innovate & Design.

ALWAYS AVAILABLE

all construction sites open for visitors, with 24/7 video surveillance being conducted at all objects

FAIR PRICES

you can be 100% sure that yellow hats company will be able to deliver right on time, within the set budget limits

QUALIFIED AGENTS

Yellow Hats have a team of specialists capable of maximizing the result and delivering the projects

BEST OFFERS

Yellow hats company allows all aspects of the operations being transparent and clear for clients and partners

Have Any Questions !
Don’t Hesitate To Contact Us ANy Time.
They Always Trust Us

Our Clients.

What People Say !

Testimonials.

Some Tips For You !

Blog & News.