$ 50 / Monthly

Starter Plan

 • Option Number 1
 • Option Number 2
 • Option Number 3
 • Option Number 4
 • Option Number 5
 • Option Number 6
$ 70 / Monthly

Basic Plan

 • Option Number 1
 • Option Number 2
 • Option Number 3
 • Option Number 4
 • Option Number 5
 • Option Number 6
$ 90 / Monthly

Advanced Plan

 • Option Number 1
 • Option Number 2
 • Option Number 3
 • Option Number 4
 • Option Number 5
 • Option Number 6
Quality Comes First
Cutting-edge construction quality management system LATISTA ensures high quality standards at all of the company’s sites. The control mechanism allows integrated monitoring of works at all stages of construction and includes over 100 quality assessment benchmarks.
What We Can Do

Our Services.

Yellow Hats is a leading developer of A-grade commercial, industrial and residential
projects in USA. Since its foundation the company has doubled its turnover year on
year, with its staff numbers swelling accordingly.

QUMLAMA-BOYAMA

Materialları illərcə istifadə edə bilmək üçün materialın oksigen ilə təmasına mane olmalıyıq. Bunun üçün isə müxtəlif yollar mövcuddur.

HİDROİZOLİYASİYA

Su və nəm izolyasiyada istifadə olunan material növlərindən biri də Sürmə İzolyasiya materiallardır.

EPOKSİD

Epoksid yer örtükləri, qatı maye halında beton səth üzərinə tətbiq edilən, yüksək dözümlülük və müqavimətə sahib olan qətran əsaslı sərt yapışma xüsusiyyətli, eyni zamanda ağır yük götürmə qabiliyyətinə malik olan yer örtüyü sistemidir.